Vision & Mission

  • VISION

    Membentuk pelajar yang proaktif, produktif, cintakan alam sekitar dan berperikemanusiaan.
  • MISSION

    Membentuk persekitaran yang berbeza, aman dan damai dalam suasana pembelajaran.