Roles & Responsibilities

  • Menjadi perantara di antara pelajar dan pihak pengurusan kolej.
  • Membantu pihak kolej dalam urusan Kolej Kediaman.